Conectare la o imprimantă partajată în Ubuntu

Pentru instalarea unei imprimante în Ubuntu este nevoie doar de conectarea cablului USB şi pornirea imprimantei. Listarea de pe un sistem Windows presupune ca pe staţia Ubuntu să fie instalat şi configurat protocolul Samba (de obicei se instalează automat), iar imprimanta să fie partajată. Înainte de adăugarea imprimantei în Windows trebuie verificate pe sistemul Ubuntu următoarele:

  • Din System > Administration > Printing la Server > Settings… trebuie ca opţiunea Publish shared printers connected to this system să fie bifată.
  • Cu clic dreapta pe imprimantă se alege Properties, apoi din Policies se asigură că toate cele trei stări Enabled, Accepting jobs, şi Shared sunt selectate.

Pe staţia Windows se deschide un browser şi introduce adresa http://[hostname]:631/printers/, unde [hostname] reprezintă numele sau adresa IP a staţiei Ubuntu. În pagina ce se va deschide ar trebui să apară imprimanta partajată. Se dă un clic pe link-ul cu numele imprimantei şi se copiază adresa din browser. Adăugarea imprimantei în Windows se face prin selectarea opţiunii de instalare a unei imprimante de reţea, la URL introducându-se adresa copiată anterior. Urmează apoi instalarea driverelor imprimantei pentru Windows şi configurarea setărilor implicite de tipărire.

Postat în Windows