Arhivele Blog-ului

Inserare rânduri multiple

Pentru generarea mai multor înregistrări dintr-un multiselect se poate folosi varianta următoare ce foloseşte CodeIgniter şi un model CRUD. Exemplul preia mai multe servicii cu tot cu tarife.

Models
class Orders_model extends Crud_model {
    public $table = 'orders';
    public function add($data)
    {
        $this->db->insert($this->table, $data);
        return $this->db->insert_id();
    }
}
class Services_model extends Crud_model {
    public $table = 'services';

  public function get_service()
  {
    $query = $this->db->get($this->table);
    $data =array();
    foreach($query->result_array() as $row){
      $data[$row['service_id']] = $row['service_name'];
    }
    return $data;
  }

    public function get_value($service_details)
    {
        $this->db->select('value');
        $this->db->where('service_id', $service_details);
        $query = $this->db->get($this->table);
        return $query->row()->value;
    }
}
View
<?php echo form_open($form_action); ?>
     <fieldset>
     <?php echo form_multiselect('service[]', $services, $this->input->post('service')); ?>
   </fieldset>
<?php echo form_close(); ?>
Controller
public function add()
    {
        $this->form_validation->set_rules('service', 'Serviciu', 'required');  
        $this->form_validation->set_rules('price', 'Tarif', 'numeric');
        
        if ($this->form_validation->run() == TRUE)
        {
            foreach ($this->input->post('service') as $service_details) {
                $order = array(
                    'client_id'     => $this->input->post('client'),
                    'service_id'    => $service_details,
                    'price'         => $this->services_model->get_value($service_details),
                );

                $this->orders_model->add($order);
            }
            redirect('nume_controller');
        }

        $this->data['form_action'] = 'nume_controller/add/';
        $this->data['services'] = $this->services_model->get_service();
    
        $this->layout->render('nume_controller/add', $this->data);
    }

 

Postat în CodeIgniter

Formatare data şi ora

Afişarea unui câmp de tip datetime dintr-o bază de date MySQL în format yyyy-mm-dd hh:mm.

date_format(new DateTime($order['date_order']), 'Y-m-d H:i')
Postat în PHP

Din Serendipity în WordPress

Pentru migrarea unui blog din Serendipity în WordPress este nevoie de un script instalat ca plugin in WordPress. Odată activat, scriptul va fi accesibil din panoul de control Tools > Import > Serendipity.
 localhost

 utf8

Setul de caractere implicit utf8 va trebui schimbat în latin1 dacă au fost folosite diacritice. După import va trebui editată o categorie oarecare pentru refacerea ierarhiei.

Postat în WordPress