Arhivele Blog-ului

Din Serendipity în WordPress

Pentru migrarea unui blog din Serendipity în WordPress este nevoie de un script instalat ca plugin in WordPress. Odată activat, scriptul va fi accesibil din panoul de control Tools > Import > Serendipity.
 localhost

 utf8

Setul de caractere implicit utf8 va trebui schimbat în latin1 dacă au fost folosite diacritice. După import va trebui editată o categorie oarecare pentru refacerea ierarhiei.

Postat în WordPress

Creare utilizator WordPress din MySQL

INSERT INTO `baza-date`.`wp_users` (`ID`, `user_login`, `user_pass`, `user_nicename`, `user_email`, `user_url`, `user_registered`, `user_activation_key`, `user_status`, `display_name`) VALUES ('id-utilizator', 'nume-utilizator', MD5('parola'), 'nume-utilizator', 'e-mail-utilizator', 'adresa-website', '', '', '0', 'nume-utilizator');

INSERT INTO `baza-date`.`wp_usermeta` (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (NULL, 'id-utilizator', 'wp_capabilities', 'a:1:{s:13:"administrator";b:1;}');

INSERT INTO `baza-date`.`wp_usermeta` (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (NULL, 'id-utilizator', 'wp_user_level', '10');
  • user_login: numele utilizatorului din pagina de administrare;
  • user_nicename: alias al utilizatorului pentru permalinks;
  • user_url: adresa URL a site-ului;
  • user_registered: data înregistrării în formatul ‘YYYY-MM-DD HH:MM:SS’ (se completează automat);
  • display_name: numele care va fi afişat pe site;
  • user_id: id-utilizator (acelaşi în toate cele trei comenzi).

Obs: prefixul wp_ va fi actualizat dacă este nevoie.

Postat în WordPress

Redirectare site varianta mobila

În cazul în care există o variantă separată a site-ului pentru dispozitive mobile se poate folosi metoda următoare de redirectare folosind PHP şi User-Agent prin crearea fişierului user_agent.php

<?php
$iphone = strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPhone");
$android = strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"Android");
$palmpre = strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"webOS");
$berry = strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"BlackBerry");
$ipod = strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPod");

if ($iphone || $android || $palmpre || $ipod || $berry == true)
{
header('Location: http://versiune.site.mobil/');
}
?>

şi includerea acestuia în fişierul index.php al site-ului principal

<?php
session_start(); // *** Dacă se folosesc sesiuni
require_once("user_agent.php");
...
?>
Postat în PHP