Arhivele Blog-ului

Formatare data şi ora

Afişarea unui câmp de tip datetime dintr-o bază de date MySQL în format yyyy-mm-dd hh:mm.

date_format(new DateTime($order['date_order']), 'Y-m-d H:i')
Postat în PHP

Redirectare site varianta mobila

În cazul în care există o variantă separată a site-ului pentru dispozitive mobile se poate folosi metoda următoare de redirectare folosind PHP şi User-Agent prin crearea fişierului user_agent.php

<?php
$iphone = strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPhone");
$android = strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"Android");
$palmpre = strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"webOS");
$berry = strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"BlackBerry");
$ipod = strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPod");

if ($iphone || $android || $palmpre || $ipod || $berry == true)
{
header('Location: http://versiune.site.mobil/');
}
?>

şi includerea acestuia în fişierul index.php al site-ului principal

<?php
session_start(); // *** Dacă se folosesc sesiuni
require_once("user_agent.php");
...
?>
Postat în PHP