Arhivele Blog-ului

Image batch resize din linia de comandă

În Ubuntu desigur şi din Nautilus.

sudo apt-get install nautilus-image-converter

Apoi dacă tot aţi fost curioşi şi n-a apărut nimic:

nautilus -q

La următoarea pornire, meniul contextual din Nautilus are Resize image şi Rotate image.

Postat în Linux

Instalare LAMP în Ubuntu 14.04

Apache

sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2

Virtual Hosts

sudo mkdir -p /var/www/sitelocal
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/sitelocal
sudo chmod -R 755 /var/www
sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/sitelocal.conf
sudo gedit /etc/apache2/sites-available/sitelocal.conf

Trebuie să conţină:

ServerAdmin [email protected]
DocumentRoot /var/www/sitelocal
<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
</Directory>
ServerName sitelocal.local
ServerAlias www.sitelocal.local
sudo a2ensite sitelocal.conf
sudo a2enmod rewrite
sudo gedit /etc/hosts

Se adaugă linia:

127.0.0.1    sitelocal.local

MySQL

sudo apt-get install mysql-server php5-mysql
sudo mysql_install_db

PHP

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt
sudo gedit /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf
sudo service apache2 restart
Postat în Linux

Conversie .flac în .mp3

Împărțire fișier .flac în track-uri
sudo apt-get install cuetools shntool flac

cuebreakpoints file.cue | shnsplit -o flac file.flac
Conversie fișiere .flac în .mp3
sudo apt-get install flac
sudo apt-get install lame

for f in *.flac; do flac -cd "$f" | lame -b 320 - "${f%.*}".mp3; done
 Redenumire fișiere .mp3 după tag-uri
sudo apt-get install lltag

lltag --cddb-query "nume-artist" --yes *.mp3
lltag *.mp3 --rename "%a - %t.mp3"

(Alte exemple lltag)

Postat în Linux