Arhivele Blog-ului

Conversie .flac în .mp3

Împărțire fișier .flac în track-uri
sudo apt-get install cuetools shntool flac

cuebreakpoints file.cue | shnsplit -o flac file.flac
Conversie fișiere .flac în .mp3
sudo apt-get install flac
sudo apt-get install lame

for f in *.flac; do flac -cd "$f" | lame -b 320 - "${f%.*}".mp3; done
 Redenumire fișiere .mp3 după tag-uri
sudo apt-get install lltag

lltag --cddb-query "nume-artist" --yes *.mp3
lltag *.mp3 --rename "%a - %t.mp3"

(Alte exemple lltag)

Postat în Linux

Configurare Openfiler 2.99.1

Instalarea Openfiler pe un sistem cu BIOS RAID are câteva particularităţi. Cea mai vizibilă este lipsa unităţilor fizice (PV) din Block Device Management. În cazul în care acestea apar, matricea RAID a fost compromisă.

Este bine ca la instalare să se modifice doar layout-ul implicit de la partiţionare (se bifează opţiunea Force to be a primary partition la cele trei partiţii de sistem) şi să se creeze un VG cu LVM. Unitatea VG se poate crea şi din consolă folosind comenzile:

parted /dev/mapper/[device]
(parted) mkpart
Partition type? primary/extended? extended
Start? [start]
End? [end]
(parted) mkpart logical ext3 [start] [end]
(parted) set 4 LVM
New state?  [on]/off? on
quit

pvcreate /dev/mapper/[device]
vgcreate [nume_VG] /dev/mapper/[device]

Partitiile logice (LV) si directoarele de partajat se pot crea din interfaţa de administrare web https://[adresa.ip.server.openfiler]:446.

Setări LDAP

  • Use Local LDAP Server
  • Server: 127.0.0.1
  • Base DN: dc=example,dc=com
  • Root Bind DN: cn=Manager,dc=example,dc=com
  • Root bind password: [parola root]
Postat în Linux

Eroare upgrade kernel

Un upgrade Ubuntu a rămas neterminat cu mesajul de eroare E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1). Informații adiționale indicau o problemă cu arhiva linux-headers-3.2.0-55-generic.

Problema s-a rezolvat prin ștergerea kernel-urilor vechi (se adunaseră vreo 20) care țineau procentul de ocupare a partiției de boot / aproape de 90%. Mai jos sunt comenzile pentru listarea și ștergerea kernel-urilor.

dpkg -l | grep linux-headers-*
sudo dpkg --remove linux-headers-3.2.0-4*
sudo dpkg --remove linux-image-3.2.0-4*

Alt mod de curăţare a kernel-urilor este:

1. Se afişează lista:

sudo dpkg --list 'linux-image*'|awk '{ if ($1=="ii") print $2}'|grep -v `uname -r`

2. Din listă se ia unul câte unul:

sudo apt-get purge linux-image-4.4.0-98-generic

3. Se mai curăţă din pachete:

sudo apt-get autoremove

4. În final se rulează un update pentru grub:

sudo update-grub
Postat în Linux