Configurare Openfiler 2.99.1

Instalarea Openfiler pe un sistem cu BIOS RAID are câteva particularităţi. Cea mai vizibilă este lipsa unităţilor fizice (PV) din Block Device Management. În cazul în care acestea apar, matricea RAID a fost compromisă.

Este bine ca la instalare să se modifice doar layout-ul implicit de la partiţionare (se bifează opţiunea Force to be a primary partition la cele trei partiţii de sistem) şi să se creeze un VG cu LVM. Unitatea VG se poate crea şi din consolă folosind comenzile:

parted /dev/mapper/[device]
(parted) mkpart
Partition type? primary/extended? extended
Start? [start]
End? [end]
(parted) mkpart logical ext3 [start] [end]
(parted) set 4 LVM
New state?  [on]/off? on
quit

pvcreate /dev/mapper/[device]
vgcreate [nume_VG] /dev/mapper/[device]

Partitiile logice (LV) si directoarele de partajat se pot crea din interfaţa de administrare web https://[adresa.ip.server.openfiler]:446.

Setări LDAP

  • Use Local LDAP Server
  • Server: 127.0.0.1
  • Base DN: dc=example,dc=com
  • Root Bind DN: cn=Manager,dc=example,dc=com
  • Root bind password: [parola root]
Postat în Linux