Creare utilizator WordPress din MySQL

INSERT INTO `baza-date`.`wp_users` (`ID`, `user_login`, `user_pass`, `user_nicename`, `user_email`, `user_url`, `user_registered`, `user_activation_key`, `user_status`, `display_name`) VALUES ('id-utilizator', 'nume-utilizator', MD5('parola'), 'nume-utilizator', 'e-mail-utilizator', 'adresa-website', '', '', '0', 'nume-utilizator');

INSERT INTO `baza-date`.`wp_usermeta` (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (NULL, 'id-utilizator', 'wp_capabilities', 'a:1:{s:13:"administrator";b:1;}');

INSERT INTO `baza-date`.`wp_usermeta` (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (NULL, 'id-utilizator', 'wp_user_level', '10');
  • user_login: numele utilizatorului din pagina de administrare;
  • user_nicename: alias al utilizatorului pentru permalinks;
  • user_url: adresa URL a site-ului;
  • user_registered: data înregistrării în formatul ‘YYYY-MM-DD HH:MM:SS’ (se completează automat);
  • display_name: numele care va fi afişat pe site;
  • user_id: id-utilizator (acelaşi în toate cele trei comenzi).

Obs: prefixul wp_ va fi actualizat dacă este nevoie.

Postat în WordPress