Arhivele Blog-ului

Modificare URL site WordPress

Se modifică în Setările generale:

Adresă WordPress (URL) – adresa URL de instalare WP
Adresă sit (URL) – adresa URL actuală

În public_html ultimele linii din fişierul index.php sunt de forma:

/** Loads the WordPress Environment and Template */
require( dirname( __FILE__ ) . '/wordpress/wp-blog-header.php' );
Postat în WordPress

Inserare rânduri multiple

Pentru generarea mai multor înregistrări dintr-un multiselect se poate folosi varianta următoare ce foloseşte CodeIgniter şi un model CRUD. Exemplul preia mai multe servicii cu tot cu tarife.

Models
class Orders_model extends Crud_model {
    public $table = 'orders';
    public function add($data)
    {
        $this->db->insert($this->table, $data);
        return $this->db->insert_id();
    }
}
class Services_model extends Crud_model {
    public $table = 'services';

  public function get_service()
  {
    $query = $this->db->get($this->table);
    $data =array();
    foreach($query->result_array() as $row){
      $data[$row['service_id']] = $row['service_name'];
    }
    return $data;
  }

    public function get_value($service_details)
    {
        $this->db->select('value');
        $this->db->where('service_id', $service_details);
        $query = $this->db->get($this->table);
        return $query->row()->value;
    }
}
View
<?php echo form_open($form_action); ?>
     <fieldset>
     <?php echo form_multiselect('service[]', $services, $this->input->post('service')); ?>
   </fieldset>
<?php echo form_close(); ?>
Controller
public function add()
    {
        $this->form_validation->set_rules('service', 'Serviciu', 'required');  
        $this->form_validation->set_rules('price', 'Tarif', 'numeric');
        
        if ($this->form_validation->run() == TRUE)
        {
            foreach ($this->input->post('service') as $service_details) {
                $order = array(
                    'client_id'     => $this->input->post('client'),
                    'service_id'    => $service_details,
                    'price'         => $this->services_model->get_value($service_details),
                );

                $this->orders_model->add($order);
            }
            redirect('nume_controller');
        }

        $this->data['form_action'] = 'nume_controller/add/';
        $this->data['services'] = $this->services_model->get_service();
    
        $this->layout->render('nume_controller/add', $this->data);
    }

 

Postat în CodeIgniter

Formatare data şi ora

Afişarea unui câmp de tip datetime dintr-o bază de date MySQL în format yyyy-mm-dd hh:mm.

date_format(new DateTime($order['date_order']), 'Y-m-d H:i')
Postat în PHP