Arhivele Blog-ului

Din Serendipity în WordPress

Pentru migrarea unui blog din Serendipity în WordPress este nevoie de un script instalat ca plugin in WordPress. Odată activat, scriptul va fi accesibil din panoul de control Tools > Import > Serendipity.
 localhost

 utf8

Setul de caractere implicit utf8 va trebui schimbat în latin1 dacă au fost folosite diacritice. După import va trebui editată o categorie oarecare pentru refacerea ierarhiei.

Postat în WordPress

Creare utilizator WordPress din MySQL

INSERT INTO `baza-date`.`wp_users` (`ID`, `user_login`, `user_pass`, `user_nicename`, `user_email`, `user_url`, `user_registered`, `user_activation_key`, `user_status`, `display_name`) VALUES ('id-utilizator', 'nume-utilizator', MD5('parola'), 'nume-utilizator', 'e-mail-utilizator', 'adresa-website', '', '', '0', 'nume-utilizator');

INSERT INTO `baza-date`.`wp_usermeta` (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (NULL, 'id-utilizator', 'wp_capabilities', 'a:1:{s:13:"administrator";b:1;}');

INSERT INTO `baza-date`.`wp_usermeta` (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (NULL, 'id-utilizator', 'wp_user_level', '10');
 • user_login: numele utilizatorului din pagina de administrare;
 • user_nicename: alias al utilizatorului pentru permalinks;
 • user_url: adresa URL a site-ului;
 • user_registered: data înregistrării în formatul ‘YYYY-MM-DD HH:MM:SS’ (se completează automat);
 • display_name: numele care va fi afişat pe site;
 • user_id: id-utilizator (acelaşi în toate cele trei comenzi).

Obs: prefixul wp_ va fi actualizat dacă este nevoie.

Postat în WordPress

Widget într-o pagina personalizata

1. Creare child theme

În directorul cu tema nouă se crează un fişier style.css cu codul:

/*
Theme Name: Twentytwelve Child
Author:
Description: Child theme for the twentytwelve theme
Template: twentytwelve
*/
@import url("../twentytwelve/style.css");

2. Înregistrare widget

În acelaşi director cu tema nouă se adaugă fişierul function.php:

<?php
function twentytwelvechild_widgets_init() {
   register_sidebar( array(
     'name' => __( 'Denumire widget', 'twentytwelve' ),
     'id' => 'sidebar-9',
     'description' => __( 'Descriere widget', 'twentytwelve' ),
     'before_widget' => '<aside id="%1$s" class="widget %2$s">',
     'after_widget' => '</aside>',
     'before_title' => '<h3 class="widget-title">',
     'after_title' => '</h3>',
   ) );
}
add_action( 'widgets_init', 'twentytwelvechild_widgets_init' );

3. Creare template pagină personalizată

Se copiază page.php în folderul cu tema nouă cu un alt nume (pagechild.php de exemplu) şi se modifică începutul fişierului cu codul de mai jos:

<?php
/*
Template Name: Denumire template
*/

Pentru o clonă twentytwelve se copiază cu o denumire nouă (contentchild-page.php) şi fişierul content-page.php responsabil cu afişarea conţinutului paginii personalizate. Referinţa în pagechild.php va fi:

<?php get_template_part( 'contentchild', 'page' ); ?>

4. Adăugare widget în conţinut

Widget-ul se afişează prin inserarea codului următor într-un bloc div de conţinut (cum ar fi clasa CSS entry-content) din pagina personalizată.

<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('sidebar-9') ) : ?>
<?php endif; ?>

Widget-ul se configurează din panoul de control, iar afişarea se va face doar în paginile cu template-ul nou creat.

Postat în WordPress