Arhivele Blog-ului

Formatare data şi ora

Afişarea unui câmp de tip datetime dintr-o bază de date MySQL în format yyyy-mm-dd hh:mm.

date_format(new DateTime($order['date_order']), 'Y-m-d H:i')
Postat în PHP