Arhivele Blog-ului

URL rewriting

Modulul mod_rewrite din Apache permite modificarea URL-urilor într-o manieră complicată însă de o utilitate incontestabilă, transformarea URL-urilor dinamice în statice reprezentând o tehnică SEO de bază. Întrucât stăpânirea regulilor de transformare durează destul de mult, este indicată verificarea fişierului .htaccess într-un mediu de test.

Instalarea modulului mod_rewrite în XAMPP se face prin decomentarea liniei

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

din fişierul httpd.conf şi repornirea Apache. De asemenea este necesar ca directiva AllowOverride All să apară în tag-ul <Directory> al căii de instalare /xampp/htdocs. Verificarea instalării modulului se face inspectând lista phpinfo() la secţiunea Configuration > apache2handler, unde ar trebui să apară mod_rewrite în linia Loaded Modules.

În testarea pe localhost trebuie specificată în fişierul .htaccess calea către rădăcina site-ului.

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteBase /turism/
RewriteRule litoral\.htm intern.php?tip=7 [L]
RewriteRule lista/pagina-([0-9]+)\.htm lista.php?pagina=$1 [L]

Regulile de transformare necesită actualizarea codului paginii, cum ar fi de exemplu:

<a href="litoral.htm">Litoral</a>
<a href="lista/pagina-{numar}.htm">Next</a>

în loc de

<a href="intern.php?tip=7">Litoral</a>
<a href="lista.php?pagina={numar}">Next</a>

Se poate întâmpla ca după folosirea slash-ului ca separator în legătura statică, calea către fişierele css sau javascript să fie compromisă. Problema poate fi rezolvată prin folosirea tag-ului <base> în antetul paginii:

<base href="http://localhost/turism/">

Postat în XAMPP

XAMPP cu IIS

Întrucât XAMPP nu oferă suport pentru ASP, testarea formularelor aspx necesită utilizarea IIS. Rularea în paralel a serverelor web Apache şi IIS presupune modificarea portului 80 pentru unul dintre ele. În continuare este prezentat modul de instalare şi configurare IIS pe un sistem cu WinXP şi XAMPP.

Instalare IIS

Din Control Panel se deschide Add or Remove Programs, apoi Add/Remove Windows Components şi se selectează Internet Information Services (IIS) din listă. Urmează un clic pe Next, se indica o cale către un kit de instalare XP şi IIS se instalează.

Configurare IIS

Clic pe Start, Run, se tastează compmgmt.msc şi Enter. În Computer Management se ajunge la administrarea IIS cu clic pe semnul + de la Services and Applications şi Internet Information Services apoi pe Web Sites. Dacă Apache este pornit şi utilizează portul 80, Default Web Site va fi oprit. Pentru modificarea portului HTTP pentru IIS se selectează cu clic-dreapta Default Web Site, se alege Properties şi se schimbă valoarea TCP Port în 88 de exemplu.

Implicit paginile web administrate de IIS se găsesc în folderul %SystemDrive%\inetpub\wwwroot creat la instalare. Schimbarea locaţiei se face din tab-ul Home Directory a aceleeaşi ferestre Default Web Site Properties. Pentru administrarea mai multor site-uri se creează directoare virtuale urmand paşii următori: clic-dreapta pe Default Web Site, New, Virtual Directory…. În Virtual Directory Creation Wizard se alege denumirea care va apare în IIS, de exemplu testsite, se introduce calea către fişiere şi se setează gradul de acces (poate fi modificat ulterior cu Permissions Wizard). Astfel adresa locală pentru site-ul IIS va fi http://localhost:88/testsite/.

Observaţie:
Dacă se doreşte modificarea portului HTTP pentru Apache se deschide fişierul \xampp\apache\conf\httpd.conf şi se modifica valoarea 80 din linia Listen 80. După salvare se restartează Apache. Nu este nevoie de specificarea noului port pentru accesarea site-urilor.

Postat în XAMPP

XAMPP pentru Linux

Faţă de versiunea pentru Windows, XAMPP pentru Linux nu conţine un server de mail în schimb oferă posibilitatea de upgrade. Instalarea este simplă: se dezarhivează fişierul gzip în directorul /opt cu comanda tar xvfz xampp-linux-1.7.3a.tar.gz -C /opt după care se porneşte din shell cu /opt/lampp/lampp start.

Este posibil ca serverul Apache sau MySQL din distribuţia folosită să fie instalat şi pornit, caz în care XAMPP nu funcţionează până ce serviciul respectiv va fi închis.

Pentru upgrade trebuie ţinut cont de versiunile pentru care se aplică, orice nepotrivire sfârşind într-un mesaj de eroare. Ca şi la instalare, întâi se descarcă fişierele comprimate, se dezarhivează cu tar xvfz xampp-linux-upgrade-1.7.2-1.7.3a.tar.gz
iar la final se execută comanda xampp-upgrade/start.

Faţă de instalare, fişierele pentru upgrade nu necesită un director specific, fiind suficientă prezenţa acestora pe acelaşi calculator cu instalarea iniţială. Amintesc ca atât instalarea cât şi upgrade-ul se efectuează cu drepturi de administrator.

Ca şi în versiunea pentru Windows, XAMPP pentru Linux se instalează pentru dezvoltare, fără restricţii de securitate. Dacă se doreşte rularea XAMPP într-un mediu de producţie, obligatoriu se va securiza accesul la resurse folosindu-se utilitarele de securitate propuse. În Linux aceasta se realizează cu comanda /opt/lampp/lampp security care va solicita acceptul pentru rezolvarea fiecărei probleme de securitate în parte.

Postat în XAMPP