Arhivele Blog-ului

WinMentor import articole/parteneri

Articolele şi partenerii se importă în Mentor indirect prin încărcarea documentelor ce le conţin din fişiere format TXT. Structura acestora este descrisă în documentaţie.

Pentru articole mai există o modalitate de import şi anume folosind interfaţa BCS din SERVICE > Initializare > Stocuri articole şi clic-dreapta în machetă. Structura fişierului de import trebuie să fie de forma:

IDArt, cantitate, pretAchizitie, pretInregistrare, codExtern, codIntern, denumireArt, denumireUM, simbolClasa, simbolGestiune, pretVanzare
 • IDArt poate fi denumireArt, codIntern sau codExtern. Acest lucru se configurează din Constante generale > Interfata BCS > Articolele se identifica prin Denumire/CodIntern/CodExtern.
 • denumireUM, simbolClasa, simbolGestiune trebuie definite înainte de import.
 • Câmpurile enumerate nu trebuie să conţină virgulă în denumire.

Pentru parteneri se crează un fişier Partner.txt cu câmpurile disponibile în structura de import din documentaţie după care se generează un fişier Facturi.txt cu facturi clienţi, de exemplu, care poate conţine doar informaţiile [InfoPachet] şi câte o factură cu un număr fictiv pentru fiecare partener în parte identificat prin CodClient. Datorită structurii incomplete a facturilor, importul — Interne > Import date din alte aplicatii > Facturi iesire — va genera o eroare insă partenerii vor apare în nomenclator.

 • CodClient poate fi Cod extern/Cod intern/Cod Fiscal partener; se reglează din Constante generale > Import date din alte aplicatii > Cod pentru identificare PARTENERI.
Postat în Contabilitate

Despre ERP (II)

Prin definiţie, un sistem de tip ERP este o soluţie software complexă ale cărei elemente sunt integrate într-o platformă comună, pentru gestionare resurselor companiei. Sistemele de gestiune a afacerilor au evoluat de-a lungul timpului, începând cu simple programe de planificare a materialelor şi apoi a producţiei, fiind concentrate în special pe gestionarea proceselor de producţie şi a activităţilor financiar contabile.

Sistemele ERP actuale realizează integrarea tuturor funcţiilor de conducere ale unei companii, plecând de la planificare, asigurarea stocului de materii prime şi materiale, definirea tehnologiilor, coordonarea proceselor de producţie şi, nu în ultimul rând, la realizarea gestiunii financiar contabile, a resurselor umane, a stocurilor de produse finite şi terminând cu dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor cu clienţii şi partenerii de afaceri. Un astfel de sistem ERP permite factorilor de decizie realizarea unor analize complete asupra realizării planului de afaceri.

Prin opţiunile de simulare a activităţilor şi prin caracterul flexibil şi dinamic al aplicaţiilor se pot realiza planuri de previziune, evaluări şi predefiniri ale tendinţelor de evoluţie ale industriei din care face parte compania, analize calitative, integrarea cu noile tehnologii e-business şi comunicare online.

Beneficiile unui sistem ERP

 • Informaţii online/în timp real pentru toate ariile funcţionale ale unei organizaţii;
 • Standardizarea datelor şi acurateţe la nivel de intreprindere;
 • Aplicaţiile includ cele mai bune practici din industria respectivă;
 • Eficienţa pe care o înregistrează compania;
 • Analizele şi rapoartele ce pot fi folosite la planificări pe termen lung.

Avantajele furnizate de un sistem ERP

 • Informaţia este introdusă în sistem o singură dată;
 • Obligă la folosirea celor mai bune practici din industrie;
 • Permite personalizări;
 • Furnizează funcţionalităţi pentru interacţiunea cu alte module;
 • Furnizează instrumente de raportare managerială diversificate.
Postat în Contabilitate

Despre ERP (I)

ERP (Enterprise Resource Planning) este un sistem informaţional integrat destinat ansamblului de funcţii clasice ale unei întreprinderi: contabilitate, comercial, producţie, achiziţii. Diferitele module şi funcţii sunt integrate într-un referenţial unic de proces.

Organizarea prelucrării informaţiilor unui astfel de sistem se face prin:

 • descompunerea analitică a informaţiilor pe funcţii;
 • urmărirea performanţelor financiare;
 • execuţia şi urmărirea informaţiilor principale.

ERP este de fapt o generalizare a MRP II (Manufacturing Resource Planning). ERP acţionează în integralitatea întreprinderii ca un instrument de asigurare a optimizării productivităţii şi de reducere la maxim a ciclurilor de realizare a produselor şi serviciilor. Managementul în mod ERP vizează gestiunea şi planificarea ansamblului de fluxuri şi funcţii ale unei întreprinderi, inclusiv a celor logistice. Domeniul de aplicare se întinde de la lanţul de furnizori şi până la clienţii finali.

Pornind de la premisa fundamentală că întregul este mai mult decât suma părţilor, ERP realizează integrarea şi sincronizarea funcţiunilor întreprinderii unind toate practicile economice într-o singură familie de module software. Utilizatorul beneficiază de aceeaşi interfaţă grafică, toate componentele folosind acelaşi standard referitor la ferestre, moduri de lucru, obiecte informatice.

De asemenea, securizarea datelor este tratată în mod uniform, drepturile de acces ale utilizatorului putând fi stabilite până la cel mai detaliat nivel posibil: operaţiile (vizualizare, adăugare, modificare, ştergere) existente în cadrul fiecărui modul al componentelor şi chiar datele din baza de date.

Sistemul ERP se implementează pe o arhitectură de tip client/server, care creează premisele unui mediu de prelucrare descentralizat. Practica a impus modelul cu trei straturi, a căror funcţii sunt:

 1. Nivelul prezentare, care constă din interfaţa grafică utilizator sau programul de navigare (browser) pentru accesarea funcţiilor sistemului;
 2. Nivelul aplicaţie, care cuprinde regulile afacerii, logica şi funcţiunile sistemului, programele care asigură transferul datelor către serverele de baze de date;
 3. Nivelul bazei de date, ce asigură gestiunea datelor organizaţiei, inclusiv a metadatelor; cel mai adesea se regăseşte aici un SGBD relaţional dintre cele standardizate industrial, care include şi un modul SQL.
Postat în Contabilitate