Arhivele Blog-ului

Image batch resize din linia de comandă

În Ubuntu desigur şi din Nautilus.

sudo apt-get install nautilus-image-converter

Apoi dacă tot aţi fost curioşi şi n-a apărut nimic:

nautilus -q

La următoarea pornire, meniul contextual din Nautilus are Resize image şi Rotate image.

Postat în Linux

Instalare LAMP în Ubuntu 14.04

Apache

sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2

Virtual Hosts

sudo mkdir -p /var/www/sitelocal
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/sitelocal
sudo chmod -R 755 /var/www/sitelocal
sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/sitelocal.conf
sudo gedit /etc/apache2/sites-available/sitelocal.conf

Trebuie să conţină:

ServerAdmin [email protected]
DocumentRoot /var/www/sitelocal
<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
</Directory>
ServerName sitelocal.local
ServerAlias www.sitelocal.local
sudo a2ensite sitelocal.conf
sudo a2enmod rewrite
sudo gedit /etc/hosts

Se adaugă linia:

127.0.0.1    sitelocal.local

MySQL

sudo apt-get install mysql-server php5-mysql
sudo mysql_install_db

PHP

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt
sudo gedit /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf
sudo service apache2 restart
Postat în Linux

Resetare parolă windows 8

Se ia un DVD de instalare sau o imagine ISO de recuperare pe o memorie USB după gust. La pornire se deschide un Command Prompt din Troubleshoot > Advanced Options şi se tastează comenzile:

copy c:\windows\system32\utilman.exe c:\
copy c:\windows\systems32\cmd.exe c:\windows\system32\utilman.exe

Se reporneşte windows normal, iar în fereastra cu parola se apasă butonul din stânga-jos Ease of Access – Accessibility Options. Va apare o fereastră Command Prompt unde, după o trecere în revistă a utilizatorilor cu net user, se poate modifica parola oricăruia dintre ei cu

net user nume-utilizator parola-nouă

Numele utilizatorului va fi trecut în ghilimele dacă acesta conţine spaţii. La următorul restart se poate folosi noua parolă. Pentru corectitudine se poate reface funcţia Accessibility Options.

copy c:\utilman.exe c:\windows\system32\utilman.exe
del  c:\utilman.exe

Metoda funcţionează doar pentru conturile locale şi nu pentru cele windows live sau hotmail.

Postat în Windows