Arhivele Blog-ului

Export CSV din Excel

MS Excel nu salvează în format CSV câmpurile delimitate cu ghilimele. Acest lucru se poate realiza cu un modul VBA: se deschide MS Visual Basic cu ALT+F11, se alege din meniu Insert > Module şi se lipeşte codul de mai jos. Înainte de a rula scriptul se selectează datele pentru export.

Sub QuoteCommaExport()
   Dim DestFile As String
   Dim FileNum As Integer
   Dim ColumnCount As Integer
   Dim RowCount As Integer

   DestFile = InputBox("Enter the destination filename" _
      & Chr(10) & "(with complete path):", "Quote-Comma Exporter")

   FileNum = FreeFile()

   On Error Resume Next

   Open DestFile For Output As #FileNum

   If Err <> 0 Then
      MsgBox "Cannot open filename " & DestFile
      End
   End If

   On Error GoTo 0

   For RowCount = 1 To Selection.Rows.Count

      For ColumnCount = 1 To Selection.Columns.Count

         Print #FileNum, """" & Selection.Cells(RowCount, _
            ColumnCount).Text & """";

         If ColumnCount = Selection.Columns.Count Then
            Print #FileNum,
         Else
            Print #FileNum, ";";
         End If
      Next ColumnCount
   Next RowCount

   Close #FileNum
End Sub
Postat în Windows

Multiboot USB Linux/Windows

Am testat de curând două din multiplele posibilităţi de creare a unui Multiboot USB flash disk ce conţine distribuţii Linux, versiuni Windows şi utilitare diverse. Ambele soluţii (YUMI şi SARDU) sunt descrise pe site-ul pendrivelinux.com şi rulează din Windows (motiv pentru care articolul apare în această categorie).

Caracteristici comune: formatare flash disk USB (FAT32), modificare conţinut sistem multiboot, descărcare fişiere ISO.

YUMI – Multiboot USB Creator se prezintă sub forma unui singur executabil care vine cu o listă lungă de distribuţii Linux, utilitare antivirus şi de sistem. Crearea sistemului multiboot este uşurată de gruparea fişierelor ISO de instalat în acelaşi folder. WinXP este încărcat în format ISO ceea ce îngreunează instalarea pe sistemele mai puţin performante. În mod normal instalarea WinXP decurge în trei paşi, pentru primi doi fiind necesară boot-area de pe flash disk (Stage 1 şi Stage 2). Dezinstalarea fişierelor ISO nelistate se face manual prin ştergerea acestora şi editarea fişierului \multiboot\menu\menu.lst pentru actualizarea meniului.

SARDU – Multiboot CD or DVD and USB Creator are o interfaţă mai complexă şi oferă mai multe facilităţi. Cea mai importantă este posibilitatea salvării selecţiei multiboot în format ISO şi scrierea pe CD/DVD. Pentru versiunile de Windows fişierele ISO trebuie redenumite în Install_XP_pro*.iso respectiv InstallWin7*.iso dacă ne referim doar la cele două şi trebuie să se găsească în folderul \ISO din directorul de instalare SARDU alături de celelalte surse. La final sistemul multiboot poate fi testat cu QEMU.

Postat în Windows

Conectare la o imprimantă în Windows

[1] În cazul unei imprimante partajate:
Start > Control Panel > Printers > Add printer > Add a local printer > Clic pe ‘Create a new port’ > ‘Local Port’ > ‘Next’

La denumire port se completează:
\\Nume_calculator_cu_imprimanta*\Nume_imprimanta_partajată**

*Nume_calculator_cu_imprimanta: Start > My Computer > Properties > Computer Name tab > Change (sau poate fi adresa IP)
**Nume_imprimanta_partajată: Start > Settings > Printers and Faxes >Clic-dreapta pe imprimanta partajată > Properties > Sharing tab

După OK o să apară ‘Add New Hardware’ pentru care se alege un driver din listă sau se foloseşte CD-ul de instalare.

Varianta mai rapidă: Start > Run, \\Nume_calculator_cu_imprimanta*, OK, iar în fereastra apărută clic-dreapta pe imprimantă şi Connect.

[2] Dacă este o imprimantă de reţea:
Start > Control Panel > Printers > Add printer > Add a local printer > Clic pe ‘Create a new port’ > ‘Standard TCP/IP Port’ > ‘Next’

Urmează ‘Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard’, în care se completează doar adresa IP a imprimantei la Printer Name or IP Address.

După Finish o să apară ‘Add New Hardware’ pentru care se alege un driver din listă sau se foloseşte CD-ul de instalare.

Obs.: Varianta cu Additional Printer Drivers în XP merge pentru versiunile inferioare de WinXP.

Postat în Windows