XAMPP cu IIS

Întrucât XAMPP nu oferă suport pentru ASP, testarea formularelor aspx necesită utilizarea IIS. Rularea în paralel a serverelor web Apache şi IIS presupune modificarea portului 80 pentru unul dintre ele. În continuare este prezentat modul de instalare şi configurare IIS pe un sistem cu WinXP şi XAMPP.

Instalare IIS

Din Control Panel se deschide Add or Remove Programs, apoi Add/Remove Windows Components şi se selectează Internet Information Services (IIS) din listă. Urmează un clic pe Next, se indica o cale către un kit de instalare XP şi IIS se instalează.

Configurare IIS

Clic pe Start, Run, se tastează compmgmt.msc şi Enter. În Computer Management se ajunge la administrarea IIS cu clic pe semnul + de la Services and Applications şi Internet Information Services apoi pe Web Sites. Dacă Apache este pornit şi utilizează portul 80, Default Web Site va fi oprit. Pentru modificarea portului HTTP pentru IIS se selectează cu clic-dreapta Default Web Site, se alege Properties şi se schimbă valoarea TCP Port în 88 de exemplu.

Implicit paginile web administrate de IIS se găsesc în folderul %SystemDrive%\inetpub\wwwroot creat la instalare. Schimbarea locaţiei se face din tab-ul Home Directory a aceleeaşi ferestre Default Web Site Properties. Pentru administrarea mai multor site-uri se creează directoare virtuale urmand paşii următori: clic-dreapta pe Default Web Site, New, Virtual Directory…. În Virtual Directory Creation Wizard se alege denumirea care va apare în IIS, de exemplu testsite, se introduce calea către fişiere şi se setează gradul de acces (poate fi modificat ulterior cu Permissions Wizard). Astfel adresa locală pentru site-ul IIS va fi http://localhost:88/testsite/.

Observaţie:
Dacă se doreşte modificarea portului HTTP pentru Apache se deschide fişierul \xampp\apache\conf\httpd.conf şi se modifica valoarea 80 din linia Listen 80. După salvare se restartează Apache. Nu este nevoie de specificarea noului port pentru accesarea site-urilor.

Postat în XAMPP