XAMPP pentru Linux

Faţă de versiunea pentru Windows, XAMPP pentru Linux nu conţine un server de mail în schimb oferă posibilitatea de upgrade. Instalarea este simplă: se dezarhivează fişierul gzip în directorul /opt cu comanda tar xvfz xampp-linux-1.7.3a.tar.gz -C /opt după care se porneşte din shell cu /opt/lampp/lampp start.

Este posibil ca serverul Apache sau MySQL din distribuţia folosită să fie instalat şi pornit, caz în care XAMPP nu funcţionează până ce serviciul respectiv va fi închis.

Pentru upgrade trebuie ţinut cont de versiunile pentru care se aplică, orice nepotrivire sfârşind într-un mesaj de eroare. Ca şi la instalare, întâi se descarcă fişierele comprimate, se dezarhivează cu tar xvfz xampp-linux-upgrade-1.7.2-1.7.3a.tar.gz
iar la final se execută comanda xampp-upgrade/start.

Faţă de instalare, fişierele pentru upgrade nu necesită un director specific, fiind suficientă prezenţa acestora pe acelaşi calculator cu instalarea iniţială. Amintesc ca atât instalarea cât şi upgrade-ul se efectuează cu drepturi de administrator.

Ca şi în versiunea pentru Windows, XAMPP pentru Linux se instalează pentru dezvoltare, fără restricţii de securitate. Dacă se doreşte rularea XAMPP într-un mediu de producţie, obligatoriu se va securiza accesul la resurse folosindu-se utilitarele de securitate propuse. În Linux aceasta se realizează cu comanda /opt/lampp/lampp security care va solicita acceptul pentru rezolvarea fiecărei probleme de securitate în parte.

Postat în XAMPP